Du är här » Hem 
 • Om priset

  Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen, som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kunskaper och information om viltolyckor, eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genom förda projekt.

  Läs mer här »

 • Syfte

  Guldälgens syfte är att rädda liv. Vi vill genom utdelningen lyfta fram goda exempel på trafiksäkerhetsprojekt samt att uppmuntra initiativ som förebygger viltolyckor.

  Läs mer här »

 • Anmälan

  Skicka in ditt bidrag till oss, så kan du vara på väg att få Guldälgen för ditt arbete.

  Beskriv idén/projektet, dess namn, bakgrund och eventuella samarbetspartners. Berätta vilka resultat idén/projektet har gett.

  Läs mer här »

 • Vår Guldälg

  I februari 2009 märktes 25 älgar i området kring Växjö varav är 5 tjurar och 20 kor. I januari 2010 märktes ytterligare 6 älgar i området för att ersätta de vi hade tappat under 2009. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn tagit till älg och skogsbruks frågor efter stormen Gudrun, utan också för att de olika klövviltarterna förekommer i samma trakter samt för vilt och trafik.

  Läs mer här »

Guldälgen

Årligen inträffar över 60 000 viltolyckor på våra svenska vägar. Det innebär att mer än varannan trafikolycka som anmäls till polis i Sverige är en kollision med vilt. Trots att det görs mycket för att förhindra viltolyckor, så visar inte statistiken några större förändringar.

Älgskadefondsföreningen har sedan 1973 arbetat med att minska antalet viltolyckor på vägarna. Varje år besöker föreningen ett hundratal arrangemang, med en sammanlagd publik på ca. två miljoner, och sprider kunskap om hur man kan minska risken för kollision med vilt.

Nu ber vi om er hjälp i kampen mot viltolyckor. Vi har instiftat priset, Guldälgen, som premierar goda idéer eller projekt som kan motverka viltolyckor. Skicka ditt bidrag till oss så kan du bli den stolta vinnaren av vårt pris, Guldälgen.

Anmälan

Skicka in ditt bidrag till oss, så kan du vara på väg att få Guldälgen för ditt arbete. Beskriv idén/projektet, dess namn, bakgrund och eventuella samarbetspartners. Berätta vilka resultat idén/projektet har gett.


Priset

Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen, som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kunskaper och information om viltolyckor, eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genom förda projekt.

Läs mer här

Syfte

Guldälgens syfte är att rädda liv. Vi vill genom utdelningen lyfta fram goda exempel på trafiksäkerhetsprojekt samt att uppmuntra initiativ som förebygger viltolyckor.

Människor som kanske står oss nära kan bli skadade eller i värsta fall dödade. Varje år dör ett tiotal personer i viltolyckor och omkring 600 skadas. Dessutom skadas och dödas vild djur på ett grymt sätt - vi har ett ansvar mot skogens djur.

Läs mer här